Talen op de basisschool

Talen leren in Nederland

Wie kent het niet? Het woorden stampen op de middelbare school. Frans, Engels, Duits of Spaans. Voor sommige mensen makkelijk en voor sommigen een ramp. Toch is in Nederland een vreemde taal leren gebruikelijk. In het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk komen vreemde talen bijna niet voor op scholen. In Nederland en Vlaanderen weten we dat het Nederlands geen wereldtaal is die door een miljard mensen wordt gesproken. Van oudsher leren we dat met een vreemde taal in je bezit, je in contacten met andere landen een stapje voor hebt op anderen.

De vier grootste talen

Er zijn vier Belangrijke talen in de wereldhandel. Dat zijn: Engels, Frans, Spaans en Chinees. Engels is de meest voor de hand liggende taal. Naast het Verenigd Koninkrijk en Australië spreken Noord-Amerika en veel landen in Afrika Engels. Het is ook vaak een gangbare taal geworden op het internet en in gaming. Het Frans word in Frankrijk en ook veel landen in Afrika gesproken. Het Spaans word in Spanje en praktisch heel Zuid en Midden-Amerika gesproken. Het Chinees wordt in China gesproken. Met zijn meer dan een miljard inwoners een economische grootmacht. Door zijn goedkope arbeidskrachten kan dit land qua productie iedereen aan.

basis school

Waarom talen op de basisschool zo belangrijk zijn

Uit onderzoek blijkt dat kinderen het beste en snelste talen kunnen leren. Hoe beter de ontwikkeling van de hersenen in de eerste jaren, hoe beter zijn of haar positie in de maatschappij. Na je eenentwintigste levensjaar neemt het leervermogen niet meer toe zonder veel studie. Na je vijftigste levensjaar daalt zelfs het leervermogen. Hoe beter de start hoe beter het is en gemakkelijker voor de latere jaren. Op de basisschool al met talen leren omgaan geeft betere resultaten dan talen leren op de middelbare school. Nog beter is het als het kind opgroeit in tweetalig onderwijs, of een vreemde taal op school en de Nederlandse taal thuis.

Talen op de basisschool