Het onderwijs heeft de laatste decennia grote veranderingen ondergaan. Het beroeps- en middelbaar onderwijs heeft een aantal tendensen gekend die een grote invloed hebben gehad op de manier waarop mensen onderwijs krijgen. Om een idee te krijgen van de nieuwste trends in het onderwijs, volgen hier vier trends die vormgeven aan de toekomst van educatie. 

1. E-learning – Digitaal leren 

Digitale leermogelijkheden zijn een integrerend onderdeel van bijna alle vormen van onderwijs. Vandaag is het meer dan ooit belangrijk om technologie en het internet doeltreffend en op de juiste manier te kunnen gebruiken. Steeds meer taken en activiteiten die vroeger face-to-face werden verricht, vinden nu online plaats. Het wordt daarom steeds belangrijker dat kinderen van jongs af aan de vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om gezonde relaties met de digitale omgeving te ontwikkelen. In de Nieuwe Leerweg, de nieuwe onderwijsstrategie voor het VMBO, neemt de combinatie tussen praktijkgerichte leermethoden en digitaal leren dan ook een steeds belangrijkere rol in. 

2. Een leerplan op maat – Gepersonaliseerd leren

De laatste jaren wordt de term “gepersonaliseerd leren” steeds vaker gebruikt. Het verwijst naar een leerplan dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de leerlingen en kan bijdragen tot hun succes. Met name gepersonaliseerd leren speelt een steeds belangrijkere rol in de nieuwe leertrajecten binnen het middelbare onderwijs, waar leerlingen de kans krijgen om complexe problemen aan te pakken en meer zelfstandig verschillende vakken te leren.

Door leerlingen één uur per dag de tijd te geven om aan een project van hun keuze te werken, kunnen ze creativiteit en zelfstandig denken ontwikkelen en meer plezier beleven aan verschillende vakken.

3. Leven in het nu – Mindfulness  

In ons drukke leven van werken en studeren moeten wij leren kalm te blijven, ons bewust te zijn en de wereld om ons heen en onze innerlijke ervaringen te aanvaarden. Daarom wordt positief denken, ook wel mindfulness genoemd, steeds vaker in het middelbare onderwijs opgenomen. Dit kan leerlingen helpen hun stressrespons te verbeteren en hun algehele stressniveau te minimaliseren. Positief denken kan leerlingen helpen die zich overweldigd voelen en kan sociale en emotionele vaardigheden helpen bevorderen.

4. Leren in stukjes – Gefragmenteerd leren

Gefragmenteerd leren houdt in dat studenten uiteenlopende academische vaardigheden aanleren door middel van korte, concrete activiteiten. Er wordt met name rekening gehouden met de eisen van de moderne levensstijl van studenten, die het voor hen moeilijk maken om gedurende langere perioden aan hun studie deel te nemen en zich daarop te concentreren.

Gefragmenteerd leren legt de focus op het aanleren van echte vaardigheden binnen een korte tijdsperiode, in plaats van in een lange cursus of een eindeloze reeks colleges. Hier is het belangrijk om korte taken strategisch te gebruiken om nieuwe vaardigheden eigen te maken.