Om een tekst te kunnen begrijpen, is het nodig dat je kind een aantal vaardigheden onder de knie heeft. Ten eerste moet je kind goed kunnen technisch lezen. Wanneer een kind te traag leest is het aan het einde van de zin al kwijt wat hij in het begin gelezen heeft. Oefenen met gewoon lezen is dus erg belangrijk voor het begrijpend lezen. Een goede kennis van de betekenis van woorden is ook van groot belang. Je kind van jongs af aan veel vertellen en zelf verhalen voorlezen is een goede start voor een grotere woordenschat. De betekenis van woorden zijn dus belangrijk bij het begrijpend lezen. Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet een kind weten hoe een tekst in elkaar steekt. Door dit te oefenen met werkbladen kan een kind steeds sneller en beter verbanden leggen. Zijn tekstbegrip zal vergroot worden door het oefenen van werkbladen. Dit zal je terugzien in zijn resultaten.

Procenten berekenen

Om procenten uit te kunnen rekenen, is het belangrijk dat een kind een goed getalbegrip heeft ontwikkeld. Het automatiseren van rekensommen en plus en min sommen moeten hem makkelijk afgaan. Als dit voldoende ontwikkeld is, kan een kind aan de gang gaan met het procenten berekenen. Bij het procenten berekenen wordt er gebruik gemaakt van redactiesommen. Dit zijn sommen waarbij je door middel van een verhaaltje moet achterhalen, waarvoor je procenten moet gaan uitrekenen. Hiervoor is een beheersing van begrijpend lezen een vereiste. Het spreekt voor zich dat het veelvuldig oefenen met werkbladen bijdraagt aan een betere beheersing van het berekenen van procenten.

Redactiesommen

Zoals in de vorige alinea besproken is, zijn redactiesommen verhaaltjessommen. Het is een aparte kunst om uit een verhaaltje de werkelijke som te kunnen extraheren. Ook hierbij geldt: oefening baart kunst. Hoe vaker je kind deze sommen oefent hoe beter zijn resultaten. Een goede woordenschat en een goede beheersing van het automatiseren zijn van belang. Vaak helpt het om eerst samen met je kind de sommen te lezen. Vervolgens de getallen te onderstrepen en voor te doen welke som er nu gemaakt moet worden. Door steeds meer over te laten aan je kind, kan hij uiteindelijk zelf de juiste strategie bepalen om een redactiesom te maken. Werkbladen helpen hierbij. Omdat ze opgebouwd zijn in moeilijkheidsgraad zijn ze voor elk kind geschikt.